tpms-tlak-v-pneuDOVOZY.SK s.r.o. je jednou z mála firiem na Slovensku s certifikátom TPMS-Expert.
Po preškolení pracovníkov ho získa len servis s adekvátnym technickým vybavením.

TPMS – Tire Pressure Monitoring System - systém sledovania tlaku v pneumatikách

TPMS je systém vyvinutý pre zvýšenie bezpečnosti premávky a hospodárnosti prevádzky vozidiel. Zvýšený respektíve znížený tlak už v jednej pneumatike dokáže výrazne ovplyvniť jazdné vlastnosti vozidla a môže mať fatálne následky. Podhustené pneumatiky majú zásadný vplyv na hospodárnosť prevádzky vozidla. Nejde len o priame zvýšenie valivého odporu, čím priamo stúpa spotreba paliva. Nízky tlak v pneumatikách má za následok zvýšené hodnoty CO2 uvolňované do ovzdušia a v neposlednom rade, nesprávny tlak v pneumatike významne vplýva na jej životnosť.


S ohľadom na tieto dlho známe fakty sa pokrokovejšie automobilky už koncom 90. rokov rozhodli vodičom pomôcť a tlak vzduchu v pneumatikách sledovať za nich. Najprv vznikol tzv. pasívny systém sledovania tlaku prostredníctvom snímačov ABS na každom kolese. Keďže so zmenou tlaku v pneumatike sa mení aj jej dynamický priemer, pasívny systém prostredníctvom snímačov antiblokovacieho brzdového systému vyhodnocoval počet otáčok kolesa a porovnával ho s ostatnými kolesami. Pasívny systém hlásil vodičovi rozdiel tlaku komparatívnou metódou.

Neskôr prišiel aktívny, alebo priamy systém sledovania tlaku v pneumatikách prostredníctvom špeciálnych snímačov, ktoré sa stali súčasťou ventilov pneumatík. Európsky parlament v roku 2009 schválil nariadenie č. 661/2009 zo dňa 13.07.2009. V ňom je zakotvená povinnosť pre výrobcov automobilov montovať systémy priameho sledovania tlaku v pneumatikách do všetkých novo registrovaných vozidiel po 1.11.2014. Týmto nariadením sa do vozidiel dostáva aktívny bezpečnostný prvok, ktorý musí byť funkčný počas celej prevádzky vozidla na komunikáciach. Nesmie byť deaktivovaný, ako v minulosti montované príplatkové systémy. Jedná sa o povinnú výbavu každého nového vozidla. Jeho funkčnosť budú sledovať pri každej kontrole STK a rovnakú povinnosť dostane aj polícia. Poisťovne pri poistných udalostiach budú preverovať skutočnosti, či systém bol v čase nehody funkčný a na základe toho rozhodne o plnení danej udalosti.

Vozidlo s nefunkčným systémom TPMS:

neprejde-stkpokuta-policiepoistenieNeprejde cez STK      Dostane pokutu od polície      Nezíska plnenie poisťovneExistujú dva spôsoby vyhodnocovania aktuálneho tlaku v pneumatikách počas jazdy:


Sledovanie tlaku nepriame - pasívne
sledovanie-tlaku-nepriame

Je to starší a menej presný systém. Používa ho mnoho automobiliek, pretože bol finančne podstatne menej náročný. Pre činnosť využíva bezpečnostný systém ESC/ABS. Tlak v pneumatikách vyhodnocuje na základe otáčania kolies. Počas jazdy prebieha neustály výpočet rozdielu otáčok jednotlivých kolies. Jeho hlavnou nevýhodou je, že zaznamená pokles tlaku vo veľa prípadoch až vtedy, keď už aj sám vodič cíti, že niečo nie je v poriadku. Dlhodobému poškodzovaniu pneumatiky nezabráni. Ďalšou nevýhodou je, že nedokáže merať teplotu vzduchu v pneumatike, či už samotnej pneumatiky alebo celého kolesa. Keďže so zmenou teploty vzduchu sa v uzavretom priestore mení aj jeho tlak, pasívny systém tieto zmeny nedokáže vyhodnotiť správne.Sledovanie tlaku priame - aktívne
sledovanie-tlaku-priame

S použitím vysielačov, prijímača a samotných snímačov tlaku a teploty namontovaných v jednotlivých kolesách ide o podstatne presnejší spôsob merania. Medzi najhlavnejšie plusy priameho systému patrí veľmi rýchla a precízna reakcia na akékoľvek zmeny tlaku či teploty v pneumatike a to do jednej minúty. To zaručí hlavne bezpecnosť posádky vozidla. Sledovanie teploty v pneumatike má tiež veľký význam, nakoľko zavesenie kolesa má niekoľko komponentov, ktoré má vplyv na hospodárnosť prevádzky a samozrejme aj bezpečnosť. Týmto systémom je možné nepriamo odhaliť aj pridreté brzdy alebo poškodené ložisko kolesa, ktoré 90% vodičov nemusí spozorovať a môže to viesť niekedy až k požiaru vozidla. Priame meranie tlaku a teploty pneumatiky má oproti nepriamemu systému sledovania tlaku jedinú nevýhodu v tom, že pozostáva z viacerých komponentov. To, samozrejme, znamená aj jeho vyššiu cenu a náročnejšiu obsluhu i servis.

Copyright © 2014 TlakvPneu.sk.